Povedz mi, ako sa vypočíta hrúbka izolácie v slepej zóne a podlahách na zemi?

Región Krasnojarsk, teplota do - 40, hĺbka mrazu do 2,8 m

Slepou oblasťou je betónový (alebo asfaltobetónový) pás, postavený po obvode budovy (na vonkajšej strane stien), aby chránil svoje základy pred dažďovou vodou. Slepý priestor musí byť najmenej 1 meter s povinným svahom v smere od steny.

Ako vidíte, slepá oblasť nie je stena s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Preto nie je vždy vhodné investovať izoláciu. Avšak v prípadoch, keď je v zime značná hĺbka zamrznutia pôdy, hlboká suterénna miestnosť a pôda napučiavajúca pod vplyvom negatívnych teplôt, je ešte lepšie zahriať slepú oblasť, napríklad pomocou extrudovanej polystyrénovej peny s hrúbkou 5 cm. :
Ale podlaha položená na zemi, by mala byť ohrievaná len vtedy, ak je miestnosť, v ktorej bude, vyhrievaná. V nevykurovanej miestnosti by mala mať podlaha na zemi iba rovný povrch a dobrú vodotesnosť, aby podzemná voda neprenikla do suterénu alebo na prízemí. Odporúčané vrstvy takého „koláča“ na podlahu si môžete prezrieť v SP 31-105-2002 časť 5 „Základy, suterénne steny, podlahy pozdĺž zeme“.

Výpočet izolácie podlahy na zemi je možné vykonať nasledovne:

 • Určite, do akej hĺbky (vzhľadom na úroveň zeme) bude podlaha vašej izby.
 • Určite teplotu pôdy v zime v tejto hĺbke na základe údajov tabuľky (zdroj: site //kotly-minsk.by/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2012-06-11-10-11-36&catid=3: 2012-03-08-22-20-08 & Itemid = 4). Ak je hĺbka podlahy medzi hodnotami uvedenými v tabuľke, na určenie teploty použite metódu interpolácie.
 • Keďže neexistuje žiadna oficiálna metóda na výpočet hrúbky tepelne izolačnej vrstvy podlahy na zemi, môžete použiť 9.9., Uvedený v SP 23-101-2004 "Návrh tepelnej ochrany budov", s niekoľkými zmenami:
  • Najprv určte rýchlosť tepelnej ochrany: 1. Najprv hodnota, ktorú potrebujeme, je GOSOP (stupeň-deň vykurovacieho obdobia) = (tvn - tgr.z.) * Zot.p., tj: (vnútorná teplota mínus zimná teplota pôdy v požadovanej hĺbke) vynásobená trvaním vykurovacieho obdobia ( pozri stĺpec 11 tabuľky 1 SNiP 23-01-99 *);
   2. vypočítať štandardná hodnota odporu prenosu tepla podľa vzorca: R = 0,00045 * GSOP + 1,9 (koeficienty použité v tomto výpočte boli považované za prekrývajúce sa v nevyhrievanom podzemí). Rn sa meria v m2 * C / W a je normou tepelnej ochrany podlahy nad zemou.
  • Určite hrúbku vrstiev vašej podlahy na zemi (napr. Vrstva vystuženého betónu, cementovo-pieskového poteru na izoláciu, linoleum alebo inú možnosť), s výnimkou vrstvy izolácie (jej hrúbka, stále musíme určiť). Určite hrúbku a materiál základovej steny alebo suterénu pod úrovňou zeme a oddeľte podlahu pozdĺž zeme od zeme mimo budovy.
  • Pre každý z týchto materiálov nájdete v tabuľke D1 SP 23-101-2004 koeficient tepelnej vodivosti.
  • Vypočítajte tepelný odpor pre každú vrstvu (ako aj stenu budovy pod úrovňou zeme) pomocou vzorca: Rlayer = hrúbka vrstvy (v metroch štvorcových) / koeficient tepelnej vodivosti materiálu (W / (m × ° С)).
  • Výsledný tepelný odpor vrstiev preložte.
  • Do vypočítanej hodnoty pridajte dva faktory: koeficienty prestupu tepla vnútorného a vonkajšieho povrchu podlahy. Berieme ich rovnako, 1 / 8.7 = 0.115 (podľa tabuľky 7 SNiP 23-02-2003) a 1/23 = 0.043 (podľa tabuľky 8 SP 23-101-2004), berúc do úvahy najnepriaznivejšie podmienky. Na základe týchto výpočtov získame hodnotu Ro - tepelný odpor všetkých vrstiev podlahy okrem vrstvy izolácie.
  • Teraz je potrebné určiť minimálnu hodnotu Rout (tepelný odpor) izolácie, ktorú potrebujeme. Aby sme to dosiahli, z hodnoty Rn odpočítame hodnotu R, to znamená Rout = Rn - R®.
  • Rozhodnite sa, aký druh izolácie použijete v tejto podlahovej konštrukcii a určte jej koeficient tepelnej vodivosti pomocou tabuľky D1 SP 23-101-2004.
  • Zostáva poslednou činnosťou - určiť požadovanú hrúbku izolácie: vynásobiť hodnotu Rout koeficientom tepelnej vodivosti vybraného materiálu.

Podľa vyššie uvedeného výpočtu je možné určiť približnú hrúbku izolácie okolo obvodu budovy priamo vedľa jej vonkajších stien (suterén alebo suterénne steny). Pri prechode z vonkajších stien do stredu miestnosti sa teplotný rozdiel vnútri miestnosti a pod budovou zníži a následne sa zníži požadovaná hrúbka izolácie.

Príklad výpočtu podlahy na zemi pre Krasnojarsk.

súvislosti:

 • hĺbka podlahy vzhľadom na úroveň zeme - 40 cm
 • teplota pôdy v zime v hĺbke 0,4 m - -8,2 stupňov,
 • vykurovacie obdobie pre Krasnojarsk je 234 dní,
 • vnútorná teplota + 20 stupňov
 • podlahové a stenové materiály:

Názov materiálu

Hrúbka vrstvy, m

Koeficient vodivosti tepla, W / (m × ° С)

Železobetónový poter

0,1 m

1,69

Izolácia (polystyrén)

Potrebujete vypočítať

0,030

Cementovo-pieskový poter

0,05 m

0,58

linoleum

0,004 m

0,38

Stenový betón

0,6 m

1, 69

Extrudovaná stena z penového polystyrénu

0,05 m

0,030


výpočet:

1. GOSP = (18 - (- 8,2)) * 234 = 6130,8
2. Norma: Rn = 0,00045 * 6130,8 + 1,9 = 4,66589 m2 * C / W.
3. Tepelná odolnosť steny a podlahy:
- betónový poter R1 = 0,1 / 1,69 = 0,0592,
- DSP R2 = 0,05 / 0,58 = 0,0862,
- linoleum R3 = 0,004 / 0,38 = 0,0105,
- stena, betón R4 = 0,6 / 1,69 = 0,355,
- stena, polystyrénová pena R5 = 0,05 / 0,030 = 1,6667.

4. Celkový tepelný odpor: Ro = 0,0592 + 0,0862 + 0,0105 + 0,355 + 1,6667 + 0,115 + 0,043 = 2,3356 m2 * C / W.
5. Rozdiel medzi normou tepelnej ochrany a výslednou hodnotou celkového tepelného odporu bude: Rout = 4.6589 - 2.3356 = 2.3233 m2 * C / W
6. Hrúbka izolácie (extrudovaná polystyrénová pena): 2,3233 x 0,030 = 0,0697 m.
Podľa výpočtu pre Krasnojarsk by hrúbka izolácie (expandovaný polystyrén) pre podlahu nad zemou v hĺbke 40 cm od zeme mala byť 7 cm.Zvýšenie izolácie stien miestnosti môže znížiť hrúbku izolácie podlahy.

Loading...